Photographer Luigi Miano for YUME Magazine

Valentina R By Luigi Miano for YUME Magazine Winter 2017 - All I Need

Valentina R By Luigi Miano for YUME Magazine Winter 2017 – All I Need. Art Direction: Veronica Spina

YUME Magazine – All I Need / Model: Valentina R
Photographer: Luigi Miano / Art Direction: Veronica Spina

YUME Magazine – All I Need. Model: Valentina R. Art Direction: Veronica Spina

YUME Magazine – All I Need. Model: Valentina R. Art Direction: Veronica Spina

YUME Magazine – All I Need. Model: Valentina R. Art Direction: Veronica Spina

Valentina R By Luigi Miano for YUME Magazine Winter 2017 - All I Need

Valentina R By Luigi Miano for YUME Magazine Winter 2017 – All I Need. Art Direction: Veronica Spina

YUME Magazine – All I Need. Model: Valentina R. Art Direction: Veronica Spina