Zhenya Katava by Ryan Michael Kelly for Monrowe Magazine

Zhenya Katava by Ryan Michael Kelly for Monrowe Magazine Fall 2017

Zhenya Katava by Ryan Michael Kelly for Monrowe Magazine Fall 2017

Monrowe Magazine Fall 2017
Model: Zhenya Katava / Photographer: Ryan Michael Kelly

Photographer Ryan Michael Kelly for Monrowe Magazine Fall 2017

Photographer Ryan Michael Kelly for Monrowe Magazine Fall 2017

Photographer Ryan Michael Kelly for Monrowe Magazine Fall 2017

Zhenya Katava by Ryan Michael Kelly for Monrowe Magazine Fall 2017

Photographer Ryan Michael Kelly for Monrowe Magazine Fall 2017