ALEXANDER WANG FALL-WINTER 2014-2015 CAMPAIGN

Alexander Wang Fall-Winter 2014-2015 (1)

Ad Campaign: Alexander Wang Fall-Winter 2014-2015
Models: Anna Ewers, Vanessa Moody, Kaitlin Aas, Lexi Boling, Kat Hessen
Photographer: Steven Klein

Alexander Wang Fall-Winter 2014-2015 (2)

Alexander Wang Fall-Winter 2014-2015 (3)

Alexander Wang Fall-Winter 2014-2015 (4)

Alexander Wang Fall-Winter 2014-2015 (5)

Alexander Wang Fall-Winter 2014-2015 (6)

Alexander Wang Fall-Winter 2014-2015 (7)