FASHION I-D: ANNA EWERS BY DANIEL JACKSON FOR VOGUE UK FEBRUARY 2015

Vogue UK February 2015, Anna Ewers, Daniel Jackson (1)

Vogue UK February 2015: Fashion I-D
Model: Anna Ewers
Photographer: Daniel Jackson
Fashion Editor: Kate Phelan
Hair: Shon
Make-up: Hannah Murray Vogue UK February 2015, Anna Ewers, Daniel Jackson (2) Vogue UK February 2015, Anna Ewers, Daniel Jackson (3) Vogue UK February 2015, Anna Ewers, Daniel Jackson (4) Vogue UK February 2015, Anna Ewers, Daniel Jackson (5) Vogue UK February 2015, Anna Ewers, Daniel Jackson (6) Vogue UK February 2015, Anna Ewers, Daniel Jackson (7)