LIU WEN COVERS NUMERO CHINA SEPTEMBER 2014

Liu Wen Covers Numero China September 2014 (1)

Liu Wen Covers Numero China September 2014

Magazine: Numero China September 2014
Model: Liu Wen
Photographer: Txema Yeste
Fashion Editor: Tim Lim

Liu Wen Covers Numero China September 2014 (2)

Liu Wen Covers Numero China September 2014 (3)

Liu Wen Covers Numero China September 2014 (4)

Liu Wen Covers Numero China September 2014 (5)

Liu Wen Covers Numero China September 2014 (6)

Liu Wen Covers Numero China September 2014 (7)

Liu Wen Covers Numero China September 2014 (8)

Liu Wen Covers Numero China September 2014 (9)

Liu Wen Covers Numero China September 2014 (10)